top of page

East [Shpre]henya sum ken gen d2 henyen.


Henrha sum kenggen dä henrhen.

"The Island of the Sun is to the east of the Island of Venus." 

Neptunian


HEINYAHEN


Heinyahen

/xeɪnjaˈxen/


 

Martian

hEnyah2n

Heinyaqän

/xeɪnjaqæn/

Expand definitive form


 

Solar

henyen

Henrhen

/xenˈɹen/

Expand definitive form

Comments


bottom of page